Πληροφορίες

Πληροφορίες


ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Μέσω του νέου, πλέον αναπτυγμένου μηχανογραφικού συστήματος στην ευρωπαϊκή κτηματαγορά οι σύμβουλοι ακινήτων της ΔΙΑΣ εξυπηρετούν με τον αμεσότερο δυνατό τρόπο τους πελάτες. Η άμεση πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες του μεγάλου χαρτοφυλακίου ακινήτων, η διαρκής προβολή όλων των ακινήτων και η ταχύτατη ανταπόκριση των επαγγελματιών της ΔΙΑΣ σε πολύ μεγάλο αριθμό ζητήσεων καθημερινά, εξυπηρετούν όλους τους πραγματικά αποφασισμένους πελάτες στην απόκτηση του ακινήτου που επιθυμούν.

 

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Οι νομικοί σύμβουλοι της DIAS ασχολούνται αποκλειστικά με ακίνητα. Γνωρίζουν κάθε νομική και φορολογική εξέλιξη, με αποτέλεσμα οι πελάτες που τους εμπιστεύονται να κερδίζουν σε χρόνο και χρήμα, αλλά κυρίως στην εύστοχη επιλογή του δρόμου που οδηγεί στην απόκτηση οποιουδήποτε ακινήτου.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ομάδα έμπειρων μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με την DIAS, έτσι ώστε να δίνει τις κατάλληλες συμβουλές, αλλά και να αναλαμβάνει υπεύθυνα όλες τις αναγκαίες αυτοψίες, διερευνήσεις σε πολεοδομίες, εκδόσεις πιστοποιητικών, τακτοποιήσεις, νομιμοποιήσεις, εκδόσεις αδειών και κάθε είδους τεχνική υπηρεσία, ώστε να απαλλάσσεται ο κάθε πελάτης από ταλαιπωρία, περιττά έξοδα και σπατάλη χρόνου σε θέματα που δεν οφείλει να γνωρίζει.

 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

Η αξία ενός μεταχειρισμένου ακινήτου αναβαθμίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσα από μια ανακαίνιση, ολική ή μερική. Οι ειδικευμένοι στις ανακαινίσεις μηχανικοί με τους οποίους συνεργάζεται η DIAS αναλαμβάνουν υπεύθυνα ανακαινίσεις με αξιόπιστα συνεργεία για κάθε εργασία στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές. Ανασχεδιάζουν τους χώρους προς ανακαίνιση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη και παραδίδουν τελικά ένα ολοκαίνουργιο ακίνητο σύμφωνα με την αισθητική και την λειτουργικότητα που επιθυμεί του σε πολύ καλή τιμή.

 

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Οι εκτιμήσεις ακίνητης περιουσίας είναι μια από τις πιο σημαντικές υπηρεσίες για οποιονδήποτε έχει στην ιδιοκτησία του, διαχειρίζεται ή ενδιαφέρεται για αγορά ή πώληση ή μίσθωση ενός ακινήτου. Η πολυπλοκότητα της αγοράς ακινήτων, οι ειδικές γνώσεις και εμπειρία που είναι προαπαιτούμενα για την παροχή μιας αξιόπιστης έκθεσης εκτίμησης για οποιονδήποτε σκοπό, καθώς και τα πρότυπα τα οποία είναι σημαντικό να ακολουθηθούν και είναι ανάλογα με τον σκοπό της εκτίμησης, οδηγούν στην ανάγκη οποιαδήποτε έκθεση εκτίμησης να παρέχεται από πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων.

Η DIAS Real Estate, με βασικό γνώμονα την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σχετικά με την ακίνητη περιουσία, έχει εξασφαλίσει στρατηγική συνεργασία με πιστοποιημένους εκτιμητές ακινήτων κατά RICS, με στόχο την δυνατότητα παροχής υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου και εκτιμήσεων ακινήτων σύμφωνα με τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές και τα πρότυπα που ορίζονται.

Κάθε ιδιοκτήτης ακίνητης περιουσίας, κάθε αγοραστής ή μισθωτής κατοικίας ή οποιουδήποτε επαγγελματικού ακινήτου, οικοπέδου ή γης, κάθε επενδυτής σε ακίνητα, οφείλει προχωρήσει σε μελέτη εκτίμησης σχετικά με το ακίνητο που διαχειρίζεται ή σκοπεύει να αγοράσει με σκοπό την βέλτιστη ενημέρωσή και κατοχύρωσή του πριν την λήψη οποιασδήποτε απόφασης (Αγορά, Πώληση, Μίσθωση κ.α.).

Αντικείμενο Εργασιών:

 • Ακίνητα & Εμπράγματα δικαιώματα
 • Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις & Εξοπλισμός
 • Πάγια στοιχεία για την προσαρμογή τους στα διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Εύλογο κόστος υλοποίησης επενδυτικών προγραμμάτων

Παρεχόμενες Υπηρεσίες Εκτίμησης Ακινήτων:

 • Εκτιμήσεις για χρήση σε οικονομικές καταστάσεις
 • Εκτιμήσεις για εξασφαλισμένο δανεισμό (έκδοση δανείου)
 • Εκτιμήσεις μεμονωμένων ακινήτων- επιχειρήσεων
 • Εκτιμήσεις χαρτοφυλακίων, συλλογών και ομάδων ακινήτων
 • Εκτιμήσεις για αγορά / πώληση ακινήτου
 • Εκτιμήσεις – διαμεσολάβηση για ανανέωση μισθωμάτων
 • Εκτιμήσεις επενδυτικής αξίας ακινήτου βάση δεδομένου πλάνου επένδυσης και σκοπού αγοράς από ενδιαφερόμενο επενδυτή
 • Εκτιμήσεις ακινήτου-γης με σκοπό την πώληση του ακινήτου βάση της βέλτιστης χρήσης του αναφορικά με τα δεδομένα της αγοράς

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Πολλές φορές η πραγματικότητα απέχει λίγο από την επίτευξη του ονείρου. Άλλες φορές απέχει πολύ περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση που τα μετρητά δεν επαρκούν, η ειδικευμένη ομάδα στεγαστικών δανείων της DIAS, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, κατευθύνει εύστοχα και ουσιαστικά τους πελάτες της στη σύναψη δανείων ταχύτατα και με τον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό αποδοχής αιτημάτων.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Για κάθε δάνειο που συνάπτεται μέσω του μηχανισμού της DIAS φροντίζουμε για τις απαραίτητες ασφάλειες για το ακίνητο και το νέο ιδιοκτήτη, όπως και για το περιεχόμενο. Σε συνεργασία με αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες η υπηρεσία παρέχεται άμεσα και στις καλύτερες τιμές.

 

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Κάθε ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να προστατεύει την περιουσία του. Η DIAS έχει φροντίσει να παρέχει νομική προστασία σε όλους τους πελάτες της που την εμπιστεύονται.