ΟΙΚΟΠΕΔΟ 16.250 Τ.Μ ΣΤΙΣ ΣΚΟΡΠΙΣΤΡΕΣ ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ

Triangle 1 Created with Sketch. 350,000€  
12

ΟΙΚΟΠΕΔΟ
16.250 Τ.Μ ΣΤΙΣ ΣΚΟΡΠΙΣΤΡΕΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ .

Similar Properties